• اقامتگاه های بومگردی شهرستان نیشابور
   
  اقامتگاه های بومگردی
  شهرستان نیشابور
  مراکز اقامتی

  خانه‌های بوم‌گردی:

       خانه‌های بوم‌گردی کم‌ترﻳﻦ آﺳﻴﺐ را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻃﺮاف اﻋﻢ از ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وارد میﺳﺎزﻧﺪ و ﻛم ترین ﺗأﺛﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ را ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻃﺮاف ﺑﮕﺬارﻧﺪ. همچنین ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و داراي ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﭘﺴﺎب‌ها می ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

   
  بوتیک هتل دژ:

  آدرس: نیشابور، آرامگاه خیام، بلوار شهدا، بین شهدای 7 و 9
  سال بهره برداری:  1402
  نام بهره بردار: سمانه رمضان پور سویسی
  شماره تماس: 09157903326
  ظرفیت: 6 اتاق- 23 نفر

          

            

         

  اقامتگاه جوری

  آدرس: نیشابور، جاده کدکن، روستای جوری
  سال بهره برداری:  1397
  نام بهره بردار: الهه قندهاری
  شماره تماس: 9151532689
  ظرفیت: 6 اتاق   25 نفر

        

     

  اقامتگاه حاج کاظم

  آدرس: نيشابور- فردوسي شمالي 4 - سمت چپ بن بست سوم پلاک 38
  سال بهره برداری:  1398
  نام بهره بردار: طاهره رأفت
  شماره تماس: 9151544495
  ظرفیت: 6 اتاق- 110 نفر

          

         

  اقامتگاه دنیای قدیم

  آدرس: نيشابور- کيلومتر 5 جاده بوژان، روستاي حميد آباد
  سال بهره برداری:  1395
  نام بهره بردار: حسين آقايي
  شماره تماس: 9123591698
  ظرفیت: 5 اتاق- 20 نفر

           

  اقامتگاه قدیم ندیما

  آدرس: نيشابور- جاده بهشت فضل به سمت دهکده چوبي
  سال بهره برداری:  1397
  نام بهره بردار: رضا فضلي
  شماره تماس: 9216067473
  ظرفیت: 4 اتاق- 60 نفر

         

          

  اقامتگاه شاغلام

  آدرس: نيشابور- روستاي فيلخانه، شقايق 1
  سال بهره برداری:  1397
  نام بهره بردار: حميد وطنيان
  شماره تماس:   9354828860
  ظرفیت: 4 اتاق- 16 نفر

      

          

      

  اقامتگاه شادمهر

  آدرس: نيشابور- روستای بوژان- بين تحت منظر 12و14 حاشيه جاده
  سال بهره برداری:  1398
  نام بهره بردار: حسين شادمهري
  شماره تماس: 9153510479
  ظرفیت: 7 اتاق- 100 نفر

  اقامتگاه بام بوژان

  آدرس: نيشابور- روستاي بوژان- بوژان 4
  سال بهره برداری:  1398
  نام بهره بردار: محمد جواد خواجويي
  شماره تماس: 9155511910
  ظرفیت: 6 اتاق

             

             

  اقامتگاه دره پرستوها

  آدرس: نيشابور- روستاي حصار بوژان- جنب مسجد حصار
  سال بهره برداری:  1398
  نام بهره بردار: سعيد خطيبي
  شماره تماس: 9153525741
  ظرفیت: 3 اتاق

       

          
   
 • تأسیسات گردشگری

      مراکز اقامتی شهرستان نیشابور

  تلفن نشانی تعداد تخت تعداد اتاق تعداد پرسنل 
  شاغل
  درجه  مدیر مسئول نام مرکز اقامتی ردیف
  9151517031- 43333445- 43333476 ابتدای خیابان شریعتی جنب بانک ملی 35 11 اتاق و 2 سوئیت 5 2 ستاره علیرضا رحیمیان هتل مهر 1
  9153524128- 42240052- 4222082 چهار راه  ارگ کوچه ارم 47 20 3 1 ستاره نیره السادات حسینی هتل ارم 2
  9151514148- 42244277- 42218630 ابتدای خیابان مدرس– روبروی چلوکبابی 30 7 4 3 ستاره جاوید رضوانی مهمانپذیر کمال الملک 3
  9151514291- 42244703- 42222740 فردوسی شمال روبروی مخابرات قدیم 25 12   1 ستاره ابراهیمی مهمانپذیر ابراهیمی 4
  -42629079 -42629078- 9121201210 بلوار کمربندی – ابتدای کوی یغما 30 10  سوئیت 2 خوابه 3 1 ستاره محمود فاضلی هتل آپارتمان تشریفات 5
  09151157361 درود خیابان امام خمینی ابتدای خیابان ساحلی دو نفره تخت   2 2 ممتاز فاطمه روشناوند خانه مسافر روشنا (درود) 6
  09356072989 بوژان 4 نبش نوبهار 2 5   3 2 ممتاز علی رفیعی خانه مسافر رفیعی 7
  09155125981 حصار بوژان کوچه دربند– قطعه2 0   2 2 ممتاز احمد غفاری خانه مسافر غفاری 8
    روبه روی باغ ملی           هتل امیران  9

  لیست دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی شهرستان نیشابور ​

  عمده ترين خدمات مسافرتي و گردشگري شهرستان نيشابور كه كه شامل رستوران ها، اغذيه فروشي ها، مهمان پذيرها، دفاتر مسافرتي مي باشد شامل:
   

  اغذیه فروشی های تحت پوشش اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیشابور 

  تلفن

  نشانی

  عنوان پروانه

  نام اغذیه

  نام متصدی

  ردیف

  9153510941 - 43253286
  کیلومتر 25 محور نیشابور - مشهد
  اغذیه
  مدرس
  مهدی مدرسی
  1
  9153522679 - 43253437
  کیلومتر 26 محور نیشابور - مشهد
  اغذیه
  یاسمن
  محمد حاجی ابادی
  2
  9158521507 - 43323726
  کیلومتر 30 محور نیشابور - مشهد
  اغذیه
  مهران
  مجتبی کاریزنوی
  3

  رستوران های میان راهی تحت پوشش اداره    

  تلفن

  آدرس

  تاریخ صدور

  نوع پروانه

  مدیریت

  نام رستوران

  ردیف

  9151515426
  کیلومتر 30 نیشابور- مشهد
  29/11/73
  درجه یک (کامیون- سواری)
  مجتبی غلامپور
  رهگذر
  1
  9151516824 - 9153529799
  کیلومتر 5 نیشابور سبزوار
  4/4/78
  درجه 2 (کامیون- سواری)
  محمد هاشم دهنوی
  آریا
  2
  9153523202 - 9153511051
  کیلومتر 3 نیشابور مشهد
  15/11/87
  درجه یک کامیون- سواری
  حسینی
  فیروزه
  3
  9151156046 - 9151511384
  کیلومتر 15 نیشابور سبزوار
  25/1/76
  درجه یک اتوبوسی
  معدنی/ قدمگاهی
  تخت طاووس
  4
  9368087465 
  کیلومتر 12 نیشابور- مشهد
  20/1/74
  درجه یک اتوبوسی
  خسروی
  آبشار
  5
  43224683
  کیلومتر 25 نیشابور- مشهد
  10/6/87
  درجه 2 اتوبوسی
  احمدی
  قدمگاه - ارم
  6
  9151100257- 9151161850
  جاده باغرود
   --
  --
  نعیمی
  وصال
  7

   

   دفاتر و شرکت های خدماتی مسافرتی 

  نشانی
  شماره همراه
  فاکس
  تلفن تماس
  سال تأسیس
  صاحب امتیاز
  نام دفتر یا شرکت
  ردیف
  بین فردوسی شمالی 4 و6  
  09151515750
  42217923
  42223030
  30/10/86
  بهنام ناصری
  شرکت فرشتگان
  1
  ابتدای خ مسیح
  09155511076
  42229226
  42210001
  20/11/80
  محمدرضا حق پناه
  شرکت سیمرغ سیر
  2
  خ امام خمینی21
  09153513024
  43333172
  43340444
  87/از83 ثبت شرکت
  محمدحسین متین فرد
  شرکت دناگشت
  3
  ابتدای بنیاد شهید
  09156159300
  43348446
  43348446-7
  1391
  لیلا بیات ترک
  شرکت تعاونی خدماتی قائم سیر
  4
  خ15خرداد- نبش چهارراه دارایی
  09151514580
  42237030
  42217701
  8/1/82
  علیرضا دهسنگی
  شرکت خیام سیر
  5
  شهرک فرهنگیان-اول بلوار معلم
  091555110485
  42626029
  42622411
  1384
  سیدحسین طالبیان
  شرکت صباح سیر
  6
  خ ایستگاه- مقابل شورای حل اختلاف
  0915600428
  42218325
  42231026-
  422239026
  1388
  مهدی عرب موذن
  شرکت فیروزه بالان اسمان
  7
  خیابان عدالت غربی
  09151517224
  42221574
  42221574
  1377
  سعید لطفی
  شرکت مهاجر سیر
  8
  خ فردوسی جنوبی
  09151530539
  --
  42228825
  10/5/86
  ابراهیم شاه اکبری
  شرکت سیمای سفر
  9
  بلوار دانشگاه
  --
  --
  42232019
  1390
  زهره لطفی
  شرکت مهاجرشرق فیروزه
  10
  ابتدای ایت جنوبی
  09155513510
  43349304
  43221330
  77 از سال 85 ثبت شرکت
  ابوالفضل مدقن
  شرکت صبح نیشابور
  11
  خ خاتم النبیین- میدان باغات
  09151517102
  42228355
  42210703
  9/8/77
  سید غلی حسینی
  دفتر ماهان سیر
  12
  خ نور- نور20
  09153514057
  42618380
  42627370
  5/4/86
  عباسغلی شاهپسندی
  دفتر سریر سلیمان
  13
  قدمگاه- نبش چهارراه اصلی
  09159517673
  --
  --
  1388
  سید تقی هاشمی نزاد
  دغتر یکتا سیر
  14
  خیابان اباهیم ادهم
  09155515001
   --
  42216409
  1388
  بیضایی
  دفتر سروش پارسیان
  15
  شهرک بسیج 20 متری نیایش
  09153526757
  42633533
  42633633
  3/7/89
  احمد رستمیانی
  دفتر پیش اهنگی
  16
  خ پنج راه
  09153524238
  42628231
  42631020
  1389
  نجمه عالمی پور
  دفتر نجوای سفر
  17
  عشق اباد
  09156123295
  --
  09156123295
  1391
  نوشین شوریابی
  دفتر سپیدان طلایی
  18
  بلوار فضل بین خیابان پرستار و سینا  ساختمان اطلس
  09152031190
  42633322
  42633322
  1396
  عاطفه آتشگاهی
  آریسا گشت سیرنگ
  19

   

  بازگشت به بالای صفحهارتباط با ما
سایر شهرستان ها
ورود به پنل
نیشابور، خیابان امام خمینی، امام خمینی 14
05142222039 - 05142240907
05142225666

تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق