• هنرمندان صنایع دستی
  1 عبدالصمد خانی، سابقه 40 سال رسمی بند و کار بند سنتی 21 شکیبا رهنما 5 سال سابقه لعاب سفال
  2
  حاج محمود خانی سابقه 40 سال مقرنس کار
  22 احمد فاضلی 15 سال سابقه قلمدان سازی و معرق چوب
  3 سید هادی علمدار سابقه 20 سال علم ساز سنتی 23 هادی نجفی 15 سال سابقه عقیق تراشی
  4 مرضیه خانلقی سابقه 20 سال لعاب سفال 24 زهرا نجفی 20 سال سابقه دوخت لباس سنتی
  5 مرجان موحد سابقه 15 سال لعاب سفال 25 صفرعلی جهانداری 30 سال سابقه ساز سازی
  6 ابراهیم کرمانی سفالگر سابقه 15 سال 26 رضا پور عیدیان 15 سال سابقه ساز سازی
  7
  محمدمحسن ابادی سفالگر سابقه 20 سال
  27 جواد قره ئی 10 سال سابقه فیروزه تراشی
  8 ابراهیم قائمی سابقه 30 سال رنگ رزی سنتی 28 محمد محمدیان 10 سال سابقه فیروزه تراشی
  9 محمد بیات سابقه 40 سال سفید گری 29 مرضیه خوئی 15 سال سابقه معرق
  10 ام رضا سابقه 15 سال فیروزه فروشی 30 فاطمه سیدابادی 15 سال سابقه فرش و گلیم
  11 حسین حسینی نیا سابقه 20 سال سابقه فیروزه تراشی 31 فاطمه اسعدی 10 سال سابقه گلیم بافی
  12 علی نبی نژاد سابقه 30 سال سابقه حصیر بافی 32 صدیقه خادریان 10 سال سابقه نگارگری و تذهیب
  13 محمد باقری سابقه 40 سال طرح فرش 33
  محمد درودی 10 سال سابقه نقره سازی
  14
  محمد باقری 30 سال سابقه سازنده صندوق های (خمیر کاغذ)
  34 محمد فدائی 5 سال سابقه جاجیم و گلیم بافی
  15 محمد محروقی 15 سال سابقه معرق چوب 35 امیر گبری سابقه 15 سال قلمزین روی مس
  16
  فرهنگ کتابی 30 سال سابقه سند پلاست (تراش شیشه)
  36 زهرا هشمتی 10 سال سابقه گیوه بافی
  17 عباس همراه سابقه 15 سال نگارگری و تذهیب 37 محمد محمدی 25 سال سابقه گیوه بای
  18 عباس معروفی سابقه 15 سال نگارگری فیروزه تراشی 38 محمود اهنکوب 15 سال سابقه غربال سازی 
  19
  حمید رضا کرمی معدنی سابقه 15 سال فیروزه تراشی
  39  
  20
  میلاد مقدم سابقه 5 سال فیروزه تراشی
        

   
   
   
   
   
   
   
   
سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق