• معرفی مدیر و کارشناسان

  ریاست اداره

  عکس  سمت  نام و نام خانوادگی 
  رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیشابور محمد اسماعیل اعتمادی
                                                                                                                                                                  

  کارشناسان 

  ردیف  سمت   شماره تماس 
  1 معاونت اداره میراث فرهنگی  
  2 مسئول گردشگری  
  3 مسئول حوزه صنایع دستی  
  4 حوزه میراث فرهنگی  
  5 مسئول امور اداری  
  6 مسئول کارپرداری و نقلیه  
  7 مسئول روابط عمومی  
  8 مسئول حراست  
  9 مسئول یگان حفاظت  
  10 مسئول مجموعه های عطار و خیام  
  11 مسئول کتابخانه  
  12 مسئول بافت تاریخی  
  13 مسئول امور حقوقی  
  14 مسئول دبیرخانه و بایگانی  
  15 مدیر پایگاه منطقه تاریخی- فرهنگی    سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق