• اقامتگاه های بومگردی
  اقامتگاه های بومگردی مراکز اقامتی

  خانه های بوم گردی:

        خانه های بوم گردی کم ترﻳﻦ آﺳﻴﺐ را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻃﺮاف اﻋﻢ از ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وارد میﺳﺎزﻧﺪ و ﻛم ترین ﺗأﺛﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ را ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻃﺮاف ﺑﮕﺬارﻧﺪ. همچنین ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و داراي ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﭘﺴﺎب ها می ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  اقامتگاه جوری

  آدرس: نیشابور، جاده کدکن، روستای جوری
  سال بهره برداری:  1397
  نام بهره بردار: الهه قندهاری
  شماره تماس: 9151532689
  ظرفیت: 6 اتاق   25 نفر

        

     

  اقامتگاه حاج کاظم

  آدرس: نيشابور- فردوسي شمالي 4 - سمت چپ بن بست سوم پلاک 38
  سال بهره برداری:  1398
  نام بهره بردار: طاهره رأفت
  شماره تماس: 9151544495
  ظرفیت: 6 اتاق- 110 نفر

          

        

  اقامتگاه دنیای قدیم

  آدرس: نيشابور- کيلومتر 5 جاده بوژان، روستاي حميد آباد
  سال بهره برداری:  1395
  نام بهره بردار: حسين آقايي
  شماره تماس: 9123591698
  ظرفیت: 5 اتاق- 20 نفر

           

  اقامتگاه قدیم ندیما

  آدرس: نيشابور- جاده بهشت فضل به سمت دهکده چوبي
  سال بهره برداری:  1397
  نام بهره بردار: رضا فضلي
  شماره تماس: 9216067473
  ظرفیت: 4 اتاق- 60 نفر

  اقامتگاه شاغلام

  آدرس: نيشابور- روستاي فيلخانه، شقايق 1
  سال بهره برداری:  1397
  نام بهره بردار: حميد وطنيان
  شماره تماس:   9354828860
  ظرفیت: 4 اتاق- 16 نفر

      

       

         

  اقامتگاه چنارستان

  آدرس: نيشابور- شهر درود، خيابان امام خميني، روبروي امام خميني 28، پلاک 852
  سال بهره برداری:  1398
  نام بهره بردار: علي اصغر رامشيني
  شماره تماس: 9156597509
  ظرفیت: 7 اتاق- 56 نفر

  اقامتگاه شادمهر

  آدرس: نيشابور- روستای بوژان- بين تحت منظر 12و14 حاشيه جاده
  سال بهره برداری:  1398
  نام بهره بردار: حسين شادمهري
  شماره تماس: 9153510479
  ظرفیت: 7 اتاق- 100 نفر

  اقامتگاه بام بوژان

  آدرس: نيشابور- روستاي بوژان- بوژان 4
  سال بهره برداری:  1398
  نام بهره بردار: محمد جواد خواجويي
  شماره تماس: 9155511910
  ظرفیت: 6 اتاق


  اقامتگاه دره پرستوها

  آدرس: نيشابور- روستاي حصار بوژان- جنب مسجد حصار
  سال بهره برداری:  1398
  نام بهره بردار: سعيد خطيبي
  شماره تماس: 9153525741
  ظرفیت: 3 اتاق

       

       

  اقامتگاه بینالود

  آدرس: نيشابور- بلوار پژوهش (جاده صومعه) روستاي شيخ ابوالحسن
  سال بهره برداری:  1398
  نام بهره بردار: علي مختاريه
  شماره تماس: 9153522932
  ظرفیت: 4 اتاق   
 • تأسیسات گردشگری

      مراکز اقامتی شهرستان نیشابور

  تلفن نشانی تعداد تخت تعداد اتاق تعداد پرسنل 
  شاغل
  درجه  مدیر مسئول نام مرکز اقامتی ردیف
  9151517031- 43333445- 43333476 ابتدای خیابان شریعتی جنب بانک ملی 35 11 اتاق و 2 سوئیت 5 2 ستاره علیرضا رحیمیان هتل مهر 1
  9153524128- 42240052- 4222082 چهار راه  ارگ کوچه ارم 47 20 3 1 ستاره نیره السادات حسینی هتل ارم 2
  9151514148- 42244277- 42218630 ابتدای خیابان مدرس – روبروی چلوکبابی 30 7 4 3 ستاره جاوید رضوانی مهمانپذیر کمال الملک 3
  9151514291- 42244703- 42222740 فردوسی شمال روبروی مخابرات قدیم 25 12   1 ستاره ابراهیمی مهمانپذیر ابراهیمی 4
  -42629079 -42629078- 9121201210 بلوار کمربندی – ابتدای کوی یغما 30 10  سوئیت 2 خوابه 3 1 ستاره محمود فاضلی هتل آپارتمان تشریفات 5
  09151157361 درود خیابان امام خمینی ابتدای خیابان ساحلی دو نفره تخت   2 2 ممتاز فاطمه روشناوند خانه مسافر روشنا (درود) 6
  09356072989 بوژان 4 نبش نوبهار 2 5   3 2 ممتاز علی رفیعی خانه مسافر رفیعی 7
  09155125981 حصار بوژان کوچه دربند – قطعه2 0   2 2 ممتاز احمد غفاری خانه مسافر غفاری 8
    روبه روی باغ ملی           هتل امیران  9

  لیست دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی شهرستان نیشابور ​

  عمده ترين خدمات مسافرتي و گردشگري شهرستان نيشابور كه كه شامل رستوران ها، اغذيه فروشي ها، مهمان پذيرها، دفاتر مسافرتي مي باشد شامل:
   

  اغذیه فروشی های تحت پوشش اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیشابور 

  تلفن

  نشانی

  عنوان پروانه

  نام اغذیه

  نام متصدی

  ردیف

  9153510941 - 43253286
  کیلومتر 25 محور نیشابور - مشهد
  اغذیه
  مدرس
  مهدی مدرسی
  1
  9153522679 - 43253437
  کیلومتر 26 محور نیشابور - مشهد
  اغذیه
  یاسمن
  محمد حاجی ابادی
  2
  9158521507 - 43323726
  کیلومتر 30 محور نیشابور - مشهد
  اغذیه
  مهران
  مجتبی کاریزنوی
  3

  رستوران های میان راهی تحت پوشش اداره    

  تلفن

  آدرس

  تاریخ صدور

  نوع پروانه

  مدیریت

  نام رستوران

  ردیف

  9151515426
  کیلومتر 30 نیشابور- مشهد
  29/11/73
  درجه یک (کامیون- سواری)
  مجتبی غلامپور
  رهگذر
  1
  9151516824 - 9153529799
  کیلومتر 5 نیشابور سبزوار
  4/4/78
  درجه 2 (کامیون- سواری)
  محمد هاشم دهنوی
  آریا
  2
  9153523202 - 9153511051
  کیلومتر 3 نیشابور مشهد
  15/11/87
  درجه یک کامیون- سواری
  حسینی
  فیروزه
  3
  9151156046 - 9151511384
  کیلومتر 15 نیشابور سبزوار
  25/1/76
  درجه یک اتوبوسی
  معدنی/ قدمگاهی
  تخت طاووس
  4
  9368087465 
  کیلومتر 12 نیشابور- مشهد
  20/1/74
  درجه یک اتوبوسی
  خسروی
  آبشار
  5
  43224683
  کیلومتر 25 نیشابور- مشهد
  10/6/87
  درجه 2 اتوبوسی
  احمدی
  قدمگاه - ارم
  6
  9151100257- 9151161850
  جاده باغرود
   --
  --
  نعیمی
  وصال
  7

   

   دفاتر و شرکت های خدماتی مسافرتی 

  نشانی
  شماره همراه
  فاکس
  تلفن تماس
  سال تأسیس
  صاحب امتیاز
  نام دفتر یا شرکت
  ردیف
  بین فردوسی شمالی 4 و6  
  09151515750
  42217923
  42223030
  30/10/86
  بهنام ناصری
  شرکت فرشتگان
  1
  ابتدای خ مسیح
  09155511076
  42229226
  42210001
  20/11/80
  محمدرضا حق پناه
  شرکت سیمرغ سیر
  2
  خ امام خمینی21
  09153513024
  43333172
  43340444
  87/از83 ثبت شرکت
  محمدحسین متین فرد
  شرکت دناگشت
  3
  ابتدای بنیاد شهید
  09156159300
  43348446
  43348446-7
  1391
  لیلا بیات ترک
  شرکت تعاونی خدماتی قائم سیر
  4
  خ15خرداد- نبش چهارراه دارایی
  09151514580
  42237030
  42217701
  8/1/82
  علیرضا دهسنگی
  شرکت خیام سیر
  5
  شهرک فرهنگیان-اول بلوار معلم
  091555110485
  42626029
  42622411
  1384
  سیدحسین طالبیان
  شرکت صباح سیر
  6
  خ ایستگاه- مقابل شورای حل اختلاف
  0915600428
  42218325
  42231026-
  422239026
  1388
  مهدی عرب موذن
  شرکت فیروزه بالان اسمان
  7
  خیابان عدالت غربی
  09151517224
  42221574
  42221574
  1377
  سعید لطفی
  شرکت مهاجر سیر
  8
  خ فردوسی جنوبی
  09151530539
  --
  42228825
  10/5/86
  ابراهیم شاه اکبری
  شرکت سیمای سفر
  9
  بلوار دانشگاه
  --
  --
  42232019
  1390
  زهره لطفی
  شرکت مهاجرشرق فیروزه
  10
  ابتدای ایت جنوبی
  09155513510
  43349304
  43221330
  77 از سال 85 ثبت شرکت
  ابوالفضل مدقن
  شرکت صبح نیشابور
  11
  خ خاتم النبیین- میدان باغات
  09151517102
  42228355
  42210703
  9/8/77
  سید غلی حسینی
  دفتر ماهان سیر
  12
  خ نور- نور20
  09153514057
  42618380
  42627370
  5/4/86
  عباسغلی شاهپسندی
  دفتر سریر سلیمان
  13
  قدمگاه- نبش چهارراه اصلی
  09159517673
  --
  --
  1388
  سید تقی هاشمی نزاد
  دغتر یکتا سیر
  14
  خیابان اباهیم ادهم
  09155515001
   --
  42216409
  1388
  بیضایی
  دفتر سروش پارسیان
  15
  شهرک بسیج 20 متری نیایش
  09153526757
  42633533
  42633633
  3/7/89
  احمد رستمیانی
  دفتر پیش اهنگی
  16
  خ پنج راه
  09153524238
  42628231
  42631020
  1389
  نجمه عالمی پور
  دفتر نجوای سفر
  17
  عشق اباد
  09156123295
  --
  09156123295
  1391
  نوشین شوریابی
  دفتر سپیدان طلایی
  18
  بلوار فضل بین خیابان پرستار و سینا  ساختمان اطلس
  09152031190
  42633322
  42633322
  1396
  عاطفه آتشگاهی
  آریسا گشت سیرنگ
  19

   

ارتباط با ما
سایر شهرستان ها
نیشابور، خیابان امام خمینی، امام خمینی 14    
05142222039 - 05142240907
05142225666
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق