• اقامتگاه جوری

  آدرس: نیشابور، جاده کدکن، روستای جوری
  نام بهره بردار: الهه قندهاری
  شماره تماس: 9151532689
  ظرفیت: 6 اتاق   25 نفر

            

       

   

  مشخصات خانه های بوم گردی:

  خانه های بوم گردی کم ترﻳﻦ آﺳﻴﺐ را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻃﺮاف اﻋﻢ از ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وارد میﺳﺎزﻧﺪ و ﻛم ترین ﺗأﺛﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ را ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻃﺮاف ﺑﮕﺬارﻧﺪ. همچنین ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و داراي ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﭘﺴﺎب ها می ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

              
  انواع خانه های بوم گردی

  درجه یک : 

  حداقل 8 واحد اقامتی

  • ایجاد فضایی برای نمایش و فروش صنایع دستی و محصولات محلی
  • ارائه خوراک و نوشیدنی های بومی
  • استفاده کلیه کارکنان از پوشاک بومی
  • اجرای گشت طبیعت گردی با حضور راهنمایان
  • امکان پذیرایی و سرو غذا در اتاق محل اسکان

   

  درجه دو :

  حداقل 6 واحد اقامتی

  • امکان پذیرایی و سرو غذا در اتاق محل اسکان
  • ایجاد فضایی برای نمایش و فروش صنایع دستی و محصولات محلی
  • ارائه خوراک و نوشیدنی های بومی
  • استفاده کلیه کارکنان از پوشاک بومی
  • اجرای گشت طبیعت گردی با حضور راهنمایان

   

  درجه سه :​

  حداقل 4 واحد اقامتی

  • ارائه خوراک و نوشیدنی های بومی

  • استفاده کلیه کارکنان از پوشاک بومی

     

   

        مراکز اقامتی شهرستان نیشابور

  تلفن نشانی تعداد تخت تعداد اتاق تعداد پرسنل 
  شاغل
  درجه  مدیر مسئول نام مرکز اقامتی ردیف
  09151517031-43333445-43333476 ابتدای خیابان شریعتی جنب بانک ملی 35 11 اتاق و 2 سوئیت 5 2 ستاره علیرضا رحیمیان هتل مهر 1
  09153524128-42240052
  4222082
  چهار راه  ارگ کوچه ارم 47 20 3 1 ستاره نیره السادات حسینی هتل ارم 2
  09151514148-42244277
  42218630
  ابتدای خیابان مدرس – روبروی چلوکبابی 30 7 4 3 ستاره جاوید رضوانی مهمانپذیر کمال الملک 3
  09151514291-42244703
  42222740
  فردوسی شمال روبروی مخابرات قدیم 25 12   1 ستاره ابراهیمی مهمانپذیر ابراهیمی 4
  -42629079 -42629078
  09121201210
  بلوار کمربندی – ابتدای کوی یغما 30 10  سوئیت 2 خوابه 3 1 ستاره محمود فاضلی هتل آپارتمان تشریفات 5
  09151157361 درود خیابان امام خمینی ابتدای خیابان ساحلی دو نفره تخت   2 2 ممتاز فاطمه روشناوند خانه مسافر روشنا (درود) 6
  09356072989 بوژان 4 نبش نوبهار 2 5   3 2 ممتاز علی رفیعی خانه مسافر رفیعی 7
  09155125981 حصار بوژان کوچه دربند – قطعه2 0   2 2 ممتاز احمد غفاری خانه مسافر غفاری 8
    روبه روی باغ ملی           هتل امیران  9


   

  لیست دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی شهرستان نیشابور ​

  عمده ترين خدمات مسافرتي و گردشگري شهرستان نيشابور كه كه شامل رستوران ها، اغذيه فروشي ها، مهمان پذيرها، دفاتر مسافرتي مي باشد شامل:
   

  اغذیه فروشی های تحت پوشش اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیشابور 

  تلفن

  نشانی

  عنوان پروانه

  نام اغذیه

  نام متصدی

  ردیف

  09153510941 - 43253286

  کیلومتر 25 محور نیشابور - مشهد

  اغذیه

  مدرس

  مهدی مدرسی

  1

  09153522679 - 43253437

  کیلومتر 26 محور نیشابور - مشهد

  اغذیه

  یاسمن

  محمد حاجی ابادی

  2

  09158521507 - 43323726

  کیلومتر 30 محور نیشابور - مشهد

  اغذیه

  مهران

  مجتبی کاریزنوی

  3


   

  رستوران های میان راهی تحت پوشش اداره    

  تلفن

  آدرس

  تاریخ صدور

  نوع پروانه

  مدیریت

  نام رستوران

  ردیف

  09151515426

  کیلومتر 30 نیشابور- مشهد

  29/11/73

  درجه یک (کامیون- سواری)

  مجتبی غلامپور

  رهگذر

  1

  09151516824 - 09153529799

  کیلومتر 5 نیشابور سبزوار

  4/4/78

  درجه 2 (کامیون- سواری)

  محمد هاشم دهنوی

  آریا

  2

  09153523202 - 09153511051

  کیلومتر 3 نیشابور مشهد

  15/11/87

  درجه یک کامیون- سواری

  حسینی

  فیروزه

  3

  09151156046 - 09151511384

  کیلومتر 15 نیشابور سبزوار

  25/1/76

  درجه یک اتوبوسی

  معدنی/ قدمگاهی

  تخت طاووس

  4

  09368087465 

  کیلومتر 12 نیشابور- مشهد

  20/1/74

  درجه یک اتوبوسی

  خسروی

  آبشار

  5

  43224683

  کیلومتر 25 نیشابور- مشهد

  10/6/87

  درجه 2 اتوبوسی

  احمدی

  قدمگاه  -ارم

  6

  09151100257- 09151161850

  جاده باغرود

   --

  --

  نعیمی

  وصال

  7

            

    
   

   دفاتر و شرکت های خدماتی مسافرتی 

  نشانی

  شماره همراه

  فاکس

  تلفن تماس

  سال تأسیس

  صاحب امتیاز

  نام دفتر یا شرکت

  ردیف

  بین فردوسی شمالی 4 و6  

  09151515750

  42217923

  42223030

  30/10/86

  بهنام ناصری

  شرکت فرشتگان

  1

  ابتدای خ مسیح

  09155511076

  42229226

  42210001

  20/11/80

  محمدرضا حق پناه

  شرکت سیمرغ سیر

  2

  خ امام خمینی21

  09153513024

  43333172

  43340444

  87/از83 ثبت شرکت

  محمدحسین متین فرد

  شرکت دناگشت

  3

  ابتدای بنیاد شهید

  09156159300

  43348446

  43348446-7

  1391

  لیلا بیات ترک

  شرکت تعاونی خدماتی قائم سیر

  4

  خ15خرداد- نبش چهارراه دارایی

  09151514580

  42237030

  42217701

  8/1/82

  علیرضا دهسنگی

  شرکت خیام سیر

  5

  شهرک فرهنگیان-اول بلوار معلم

  091555110485

  42626029

  42622411

  1384

  سیدحسین طالبیان

  شرکت صباح سیر

  6

  خ ایستگاه- مقابل شورای حل اختلاف

  0915600428

  42218325

  42231026-
  422239026

  1388

  مهدی عرب موذن

  شرکت فیروزه بالان اسمان

  7

  خیابان عدالت غربی

  09151517224

  42221574

  42221574

  1377

  سعید لطفی

  شرکت مهاجر سیر

  8

  خ فردوسی جنوبی

  09151530539

  --

  42228825

  10/5/86

  ابراهیم شاه اکبری

  شرکت سیمای سفر

  9

  بلوار دانشگاه

  --

  --

  42232019

  1390

  زهره لطفی

  شرکت مهاجرشرق فیروزه

  10

  ابتدای ایت جنوبی

  09155513510

  43349304

  43221330

  77 از سال 85 ثبت شرکت

  ابوالفضل مدقن

  شرکت صبح نیشابور

  11

  خ خاتم النبیین- میدان باغات

  09151517102

  42228355

  42210703

  9/8/77

  سید غلی حسینی

  دفتر ماهان سیر

  12

  خ نور-نور20

  09153514057

  42618380

  42627370

  5/4/86

  عباسغلی شاهپسندی

  دفتر سریر سلیمان

  13

  قدمگاه- نبش چهارراه اصلی

  09159517673

  --

  --

  1388

  سید تقی هاشمی نزاد

  دغتر یکتا سیر

  14

  خیابان اباهیم ادهم

  09155515001

   --

  42216409

  1388

  بیضایی

  دفتر سروش پارسیان

  15

  شهرک بسیج 20متری نیایش

  09153526757

  42633533

  42633633

  3/7/89

  احمد رستمیانی

  دفتر پیش اهنگی

  16

  خ پنج راه

  09153524238

  42628231

  42631020

  1389

  نجمه عالمی پور

  دفتر نجوای سفر

  17

  عشق اباد

  09156123295

  --

  09156123295

  1391

  نوشین شوریابی

  دفتر سپیدان طلایی

  18

  بلوار فضل بین خیابان پرستار و سینا  ساختمان اطلس

  09152031190

  42633322

  42633322

  1396

  عاطفه آتشگاهی

  آریسا گشت سیرنگ

  19

   
   

سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق